Chủ Nhiệm: Nguyễn Mậu Hiệp
Chủ Bút:     Lương Như Thông
Thư Ký Điều Hành:
Phạm Quang Điền
Kỷ Thuật: Nguyễn Thị Kim Dung
& Khoa Nguyên
thiên tài F. Chopin
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!
Cung Chúc Tân Xuân
Chủ Trương:

  Tòa Soạn: 678-770-1497
email: tapchihonnuoc@gmail.com
Cty Địa Ốc Atlanta Maxim Realty
Phong Lai
Mua bán nhà, đất và cơ sở thương mại
5495 Jimmy Carter Blvd. Suite 129
Norcross – GA 30093

Cell: 404-786-7167
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương

Hồn Nước, tờ báo của tri thức. Được phổ biến đến Độc Giả qua mọi miền đất nước: Hoa Kỳ - Đức - Pháp - Úc  
Canada - Hòa Lan- Việt Nam …
Quảng cáo trên tạp chí Hồn Nước, thương hiệu của bạn khắp nơi đều biết
Email: tapchihonnoc@gmail.com -  Cell:   678-770-1497
VN Hớt tóc cạo đầu