Thu Qua Phố Nhỏ
                                                    Thái Sơn Đào
Chiều hôm nay Thu về qua phố nhỏ
Đem theo cùng một chút nắng mong manh
Và trên cao là màu xanh biền biệt
Dưới những thân cây là bao lá úa vàng
Chiều hôm nay Thu về qua phố nhỏ
Đem theo cùng là chút nhớ, chút thương
Và trong Thu chứa chan bao kỷ niệm
Thuở đến trường khi tuổi biết yêu em
Chiều hôm nay Thu về qua phố nhỏ
Nhìn lá Thu rơi thơ thẩn nắng hanh vàng
Ta trầm tư nhớ lại chiều Thu ấy
Khi chia tay, Em mi ướt vai gầy
Chiều hôm nay Thu về qua phố nhỏ
Ta miên man đi trong lá Thu vàng
Ở nơi này lang thang chiều phố lạ
Rong ruổi t ìm mong lại mắt Thu xưa
Chiều Thu – Sparks, NV
Thái Sơn Đào
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!

Hồn Nước, tờ báo của tri thức. Được phổ biến đến Độc Giả qua mọi miền đất
nước: Hoa Kỳ - Pháp - Úc - Canada - Việt Nam …
Quảng cáo trên tạp chí Hồn Nước, thương hiệu của bạn khắp nơi đều biết
Email: tapchiHonNoc@gmail.com - Or:
Cell:   678-770-1497
Chủ Trương:
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
           

Tòa Soạn: 678-770-1497
Email: tapchihonnuoc.com