Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!

Hồn Nước, tờ báo của tri thức
Được phổ biến đến Độc Giả qua mọi miền đất nước:
Hoa Kỳ - Pháp - Úc - Canada - Việt Nam …
Quảng cáo trên tạp chí Hồn Nước
Thương hiệu của bạn khắp nơi đều biết
Email: tapchiHonNoc.com
Or:     hiepnguyen930@yahoo.com
Cell:   678-770-1497
Gởi Chất Nổ Cho Mày
Khiếu LongTrần Phương Đông

Đọc những dòng thư mày mà lòng tao quặn thắt
Đời chúng mình cuối cùng phải như thế này sao
Mày bên đó lê la những ngày tháng hư hao
Tao bên này lăn lóc trên con đường cơm áo

Hãy " Gởi Súng Cho Tao " như một lời cảnh cáo
Chúng mày quên cả rồi Tổ Quốc lẫn Quê Hương
Quê hương đó có máu tươi và có cả thịt xương
Của đồng đội , của bạn bè đã hy sinh nằm xuống

" Gởi Súng Cho Tao " đã làm nhiều thằng luống cuống
Chúng mải mê lợi danh mà quên mẹ mất chuyện này
Cám ơn mày với những lời nhắn nhủ thật là hay
Để những thằng vong tình biết giật mình bừng tỉnh dậy

Tao sẽ gởi cho mày những căm hờn không che đậy
Của trái tim đầy vết thương đã thoi thóp từng lâu
Tao không gởi cho mày súng như mày hỏi đâu
Mà tao gởi cho mày bằng những thùng thuốc nổ

Hãy ôm nó xông vào lũ bạo tàn bằng tấm lòng cuồng nộ
Và tao cũng sẽ về cùng mày để đi trọn chuyến đi này
Cuộc đời nào rồi cũng qua như gió thổi mây bay
Thì tiếc làm con mẹ gì cuộc sống nhiều tủi hổ

Sống vui được sao khi toàn dân nghèo nàn cùng khổ
Còn thân phận chúng mình như những miếng giẻ rách giữa đời
Chờ đó ...tao sẽ về cùng mày để hoàn tất một cuộc chơi
Và cho trọn cuộc tình của những thằng gọi nhau là đồng đội

Và cũng để một lần cúi đầu tạ tội
Với quê hương và tổ quốc của mình
Với bạn bè , với những oan khuất anh linh
Để đi trọn con đường vinh quang của những người mang tên là lính

Hãy ôm chất nổ giết sạch bọn giặc thù không cần toan tính
Thằng nào rồi thì cũng một lần chết vậy thôi
Hãy chết thật vinh quang cho người lính được lên ngôi
Chờ đó đi.... mai tao về với những thùng thuốc nổ ....

Mai về tạ tội quê hương
Cùng nhau đi trọn đoạn đường chiến binh
Sống lỡ nhục chết phải vinh
Cho dòng máu lính thắm tình Việt Nam

Khiếu Long Trần Phương Đông
Gửi súng cho tao!
Thơ Nguyễn Cung Thương


Tao cụt một chân, nhưng còn lại một tay,
Viết thư giùm cho thằng mù 2 mắt.
Nghe nói ở xứ người, chúng mày cày như trâu,
Nhưng không quên Đồng Đội, chia đô la cho chúng tao.
Chia đô la như ngày nào chia máu,
Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn.
Kẽ thù xưa phế binh Việt Cộng,
Chúng cũng đui mù sứt mẻ như nhau.

Bởi đảng chúng bây giờ là lũ đầu Trâu,
Có điều tao không thể hiểu.
Đã bao năm nơi chốn quê người,
Liệu chúng mày có thể hòa hợp được không ?
Với lũ ruồi, kên kên, hổ, báo,
Những con thú mang thẻ đỏ, tim đen.
Những con thú nợ Nga, sợ Tàu,
Với quan thầy cúc cung tận tụy.
Quay về đàn áp Dân Đen,
Bịt miệng Cha, đóng đinh Chúa, nhốt Sư.
Chúng tao lết lê trên thành phố,
Trên thành phố mang tên Cáo Hồ.
Nên biết rõ từng tên Đại Ác,
Trên bàn tiệc máu xương Dân Tộc.
Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu,
Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh.
Hãy gữi tiền cho những Nhà Tu,
Để họ lo mở cửa Nhà Tù.
Còn chúng tao thân là Chiến Sĩ,
Hãy gửi cho chúng tao vũ khí.
Thằng cụt tay sẽ chỉ cho những tên mù mắt bấm cò,
Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt.
Cuộc chiến sau cùng này,
Cuộc chiến sau cùng này.
Sẽ chẳng có Dương Văn Minh.

( Thơ Nguyễn Cung Thương, phổ nhạc Phan huyền Thoại).
             Cầu Nguyện
Lạy Chúa Jesus con tin tưởng nơi ngài, nhờ lòng thương xót Chúa
cho mẹ già con được mạnh khỏe sau 3 lần bị tê bại nặng.
Tuần cữu nhật kính lòng thương xót Chúa
Đọc đúng 3 giờ chiều với lòng tin cậy Chúa bất cứ điều gì Chúa
cũng sẽ nhận lời.
                  Tạ Ơn Chúa
                  T- Lan, Georgia
Chủ Trương:
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
                         Tòa Soạn: 678-770-1497
                         Email: tapchihonnuoc.com