Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!


                   
             Tâm Thư Giáng Sinh

  Kính gởi:  Cha Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Kính thưa Cha,
Nhân Danh ''Chúa Cứu Thế'' là Thánh Danh của ''Nhà Dòng Thừa Sai'' ở Việt Nam mà Cha là Vị Lãnh Đạo, nhân Danh ''Mẹ Hằng Cứu
Giúp'' là Thánh Danh của các Giáo Xứ do Nhà Dòng thành lập, nhân Danh Giáo Hội Tông Truyền, nhân danh Cha Thánh An Phong, Giám
Mục Tiến Sĩ Luật, Đấng sáng lập Dòng CCT, nhân danh Dân Chúa Việt Nam và Hoàn Vũ, nhân danh Đồng Bào yêu Nước, thương Nòi,
chúng con xin hết lòng cảm ơn Cha Giám Tỉnh, Cha Đinh Hữu Thoại và Thầy Phạm Công Thuận đã can đảm, hiên ngang tuyên xưng Đức
Tin ''giữa lòng Dân Tộc'' để chứng tỏ ''Giáo Hội đồng hành với Dân Tộc'' là đứng về phía của gần chín mươi triệu Đồng Bào, chứ không
phải Đảng Cộng Sản VN vốn là đại thiểu số, là đầy tớ phải ''có hiếu'' với Nhân Dân như "Hồ Chủ Tịch" và Đảng đã ghi vào Cương Lĩnh của
họ để làm Kim Chỉ Nam cho mọi sinh hoạt ích Quốc, lợi Dân.
Chúng con hoan hô Dòng Chúa Cứu Thế VN nói chung, Cha Thoại và Thầy Thuận nói riêng, đặc biệt là Cha Giám Tỉnh đã sống đúng quý
danh mà Thân Sinh của Cha đã ưu ái đặt cho Cha. Xin Cha vui lòng cho phép chúng con xướng danh của Cha, Mục Tử đáng yêu của chúng
con: Bề Trên Giám Tỉnh PHẠM TRUNG THÀNH muôn năm trong lòng người yêu Công Lý và Hòa Bình!!!
Kính thưa Cha,
Hôm kia, trước khi Cha ''phải đi trình diện'' ở nơi mang mỹ danh ''Ủy Ban Nhân Dân'', một số anh-em chúng con đã hát bài ''Salve Regina;
Đệ Tử Đoàn Ca; Ớ Đệ Tử; Ô Prêtre du Seigneur...'' để cầu nguyện cho Cha. Và, sau khi đọc bài  ''Linh mục Giám Tỉnh DCCT trả lời phỏng
vấn đài RFA'', chúng con gọi điện cho nhau, ca mừng lòng ''TRUNG THÀNH'' của Cha và hát bài ''Le vivat; Jésus, je voudrais Te chanter''
mà con xin ghi lại dưới đây để bà con có thể hát theo ở một số trang mạng.
      Le vivat
Vivat, vivat semper
Semper in aeternum!
Qu’il vive, qu’il vive,
Qu’il vive à jamais!
Répétons sans cesse, sans cesse,
Qu’il vive à jamais,
En santé et en paix!
Ce sont nos souhaits.
      Jésus, je voudrais Te chanter
1 - Jésus, je voudrais Te chanter sur ma route.
Jésus, je voudrais T'annoncer à mes frères partout.
Car Toi seul es la vie et la paix et l'amour.
Jésus, je voudrais Te chanter sur ma route.
2 - Jésus, je voudrais Te louer sur ma route.
Jésus, je voudrais que ma voix soit l'écho de Ta voix.
Et que chante la terre, et que chante le ciel,
Jésus, je voudrais Te louer sur ma route.
3 - Jésus, je voudrais Te servir sur ma route.
Jésus, je voudrais m'attacher avec Toi sur la croix.
Car Tu livres pour moi et Ton corps et Ton sang.
Jésus, je voudrais Te servir sur ma route.
4 - Jésus, je voudrais tout au long de ma route
Entendre Tes pas résonner dans la nuit près de moi,
Jusqu'à l'aube du jour où Ton peuple sauvé.
Jésus chantera Ton retour sur la route.

Kính thưa Cha,
Con xin phép ghi lại một số nguyên văn tuyệt vời của Cha và xin phép nhận xét như sau:
Linh Mục Phạm Trung Thành: ''Trước “đề nghị” đó của ông Chánh văn phòng thì tôi có trả lời với bà Lệ và mọi người rằng nếu mà không
cho anh em tôi nói thì tôi cũng sẽ không nói, là bởi vì chúng tôi cùng có trách nhiệm ra để mà gặp gỡ UBND theo thư mời, đồng thời tôi cũng
cần phải có anh em tôi, cần phải nghe anh em tôi chứ tôi không thể nghe một phía chính quyền được.''
Chúng con hoan hô Cha là phải Đạo, đúng với Lời Chúa dạy: ''Hãy nói có, có, không, không. Còn những gì thêm bớt là do Ác Tà.'' Cha
không thể làm theo chủ trương ''Tin Mừng phải hội nhập vào văn hóa'' của sự chết đang giày xéo Quê Hương! Chẳng lẽ Bề Trên Giám Tỉnh
Dòng Chúa Cứu Thế'', tức là ''Cứu Đời'' mà phải ''hại đời''? Chẳng lẽ Cha Thư Ký có quý danh là ''Thoại'' mà không được phép nói? Chẳng
lẽ Thầy Công Thuận CSsR mà lại ''đồng công, đồng thuận'' với Đảng coi Tôn Giáo là thuốc phiện?
Linh Mục Phạm Trung Thành: ''Tôi cho rằng họ làm cái việc họ phải làm, tại vì cái bài gọi là kết án tôi và anh em tôi thì được viết sẵn trong
một cuốn vở, tôi nghĩ rằng bà phải làm cái việc bà phải làm. Và tôi cũng phát biểu với bà là “Vâng, tôi hiểu, tôi hoàn toàn cảm thông với bà vì
bà phải làm cái việc bà phải làm”.
Sau đó thì đến khi bà kết luận thì bà cũng lại đọc y như vậy thì bà hỏi ý kiến tôi, tôi nói là bài mở đầu và bài kết luận của bà không có thay
đổi gì cả, cho nên nãy giờ những gì tôi nói thì tôi thấy nó vô ích. Tôi có dùng cái câu là “(những gì nãy giờ tôi nói) nó không đi vào con tim
của các ông các bà. Thôi, tôi cảm ơn các ông, các bà, tôi đi về thôi.” Tôi nghĩ rằng bà ấy làm cái việc bà phải làm.''
Kính thưa Cha,
Đúng là Cha cũng đã ''làm cái việc mà Cha phải làm'' như lời dạy của Thánh Phaolô: ''Trong Ơn Khôn Ngoan, hãy đi đến với người ngoài.''
(In sapientia ambulate ad eos qui foris sunt.) Chúng con thấy kính phục và yêu mến Cha vì Cha phải nói chuyện với người thua trình độ của
em bé ở lớp cuối Tiểu Học! Chính họ là người phá chế độ bởi vì, qua cách lập luận vô liêm sĩ của mình, họ cho toàn Thế Giới thấy rằng họ
là thành phần vô đạo, phi nhân, lạc hậu, cuồng tín...
Chúng con xin được phép ôm hai Cha, Thầy Thuận và Nhà Dòng trong Tình Chúa Cứu Thế và Thánh Mẫu Hằng Cứu Giúp. Nghe lời phát
biểu của Cha, con mừng, hát nghêu ngao:
''Xin cho tôi tự do suy nghĩ theo Lương Tri và theo Chân Lý. Xin cho tôi tự do vui sống để nói lên tiếng nói CON NGƯỜI!''
Thay lời kết bức tâm thư Giáng Sinh, con kính tặng hai Cha, Thầy Thuận, Nhà Dòng, Dân Chúa và Đồng Bào khao khát Tự Do bài thơ
dưới đây.
Nay kính,
Đaminh Phan văn Phước


                                                                                                                                                                                                            
                             GIÁNG  SINH  TRONG  ĐỜI

                       Đaminh Phan văn Phước

                              Tha phương, buồn nhớ những ''No-en''
                              Cả nhà sum họp, dán lồng đèn
                              Hình ''ú'', ngôi sao năm, mười cánh
                              Thánh Ca trầm bổng giữa đêm đen...

                              Tha phương, buồn nhớ những Giáng Sinh
                              Chuông ngân thanh thoát, tựa tâm tình
                              Dâng lên Thiên Chúa: Cha Từ Ái
                              Sai Con giáng thế, cứu nhân sinh

                              Tha phương, buồn nhớ những Thánh Ca
                              ''Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra...''
                              ''Hội Nhạc Thiên Quốc'', ''Lời Thiên Sứ''
                              Hát đi, hát lại, lệ trào ra...

                              Nơi đây thưa thớt ánh sao đêm
                              Nghe mưa tí tách ở bên thềm
                              Tiếng mưa là nhạc làm buồn nhớ
                              Giáng Sinh thơ mộng thuở êm đềm...

                              ''Tha phương cầu thực'' nghĩa là sao?
                              ''Thực-hư'' khác biệt ở chỗ nào?
                              Bình an đích ''thực'' cho nhân thế
                              Khi người chúc tụng Đấng Tối Cao!    (1)

                              Quê Hương Vĩnh Cửu đẹp biết bao!
                              ''Nơi Đây'' Chúa dạy Thiên-Sứ Chào:
                                    ''Kính Mầng Trinh-Nữ là Ân Phúc...!'' (2)
                                  Để cho Cứu-Chúa xuống, ngự vào!     (3)

                                 Đêm nay lạnh lẽo, đứng co ro
                                 Nhìn vào Hang Đá, thấy lừa, bò
                                 CHÚA CẢ Trời-Đất nằm máng cỏ!
                                 Thương Dân, nhớ Nước thèm Tự Do!
                                                                     
        Đaminh Phan văn Phước
                                                                                              Đức Quốc
                                                                                   

         Ghi chú:
1. Phỏng theo lời Thiên Sứ ca mừng Chúa trong Đêm Giáng Sinh.
2 & 3. Nguyên văn trong Kinh Thánh, Luca 1, 28: ''Kính chào Ân Phúc Đầy - Ave gratia plena -  Salut pleine grâce - Hail, O favoured one /
full grace - Freue dich, Du Gnadenvolle...'' Giáo Hội thêm Danh Xưng ''Maria'' vào lời chào của Gabriel nên chúng ta đã ''quen'' đọc: ''Kính
Mầng Maria đầy Ơn Phúc / Phước''. Thật ra, ''Kính mầng Ơn Phúc / Phước Đầy'' mới sát nghĩa nguyên văn Lời Chúa dạy Gabriel đến gọi
Mẹ là ''Đấng'' có Danh Hiệu độc nhất, vô nhị: Mẹ là NƠI CHỨA ĐẦY ÂN SỦNG CỦA THIÊN-CHÚA!
Xin tạm đối chiếu: ''Vườn dưới trăng đầy'' khác với ''vườn đầy ánh trăng''. ( ''Le jardin sous la pleine lune'' khác với '' Le jardin plein de lune
/ inondé de lune''.

                              

Hồn Nước, tờ báo của tri thức. Được phổ biến đến Độc Giả qua mọi miền đất nước: Hoa Kỳ - Đức - Pháp - Úc  
Canada - Hòa Lan- Việt Nam …
Quảng cáo trên tạp chí Hồn Nước, thương hiệu của bạn khắp nơi đều biết
Email: tapchihonnoc@gmail.com -  Cell:   678-770-1497
Chủ Trương:
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
         Tòa Soạn: 678-770-1497
      email:tapchihonnuoc@gmail.com
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
Cảnh Thức Nhân Quyền và Cầu Nguyện
Cho Quê Hương Việt Nam
nhân lần thứ 62 ngày Quốc Tế Nhân
Quyền tại Bá Linh.