Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!
Chủ Trương:
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
                Tòa Soạn: 678-770-1497
             email:tapchihonnuoc@gmail.com

Chủ Nhiệm: Nguyễn Mậu Hiệp
Chủ Bút:     Lương Như Thông
Thư Ký Điều Hành:
Phạm Quang Điền
Kỷ Thuật: Nguyễn Thị Kim Dung
& Khoa Nguyên
Lời Tạ Ơn
Gia đình chúng con xin tạ ơn cha
Trương Bửu Diệp, đã nghe lời chúng
con cầu xin và cầu bầu cùng Chúa
nhậm lời: Thương xót che chở cho
gia đình chúng con vượi qua bệnh tật
ngặt nghèo.
Lòng thương xót của ngài chúng con
xin đa tạ.
 T P
Construction
Một nhóm thợ chuyên nghiệp có bằng, từng phục vụ hơn 10 năm trong nghề.
Chuyên nhận xây dựng các công trình:
A- Commercial:
Văn Phòng, Nhà Hàng, Tiệm Nail, Tóc và các loại Shop khác…& Remodeling
B-  Residential:
Finish basement, Kitchen, bathroom, sunroom, floor: Lót thảm, gạch, sàn
gỗ, vinyl…Sơn nhà, làm hàng rào, máng xối, làm Desk
C- Indoor:
Điện, Điện Lạnh & Nước (plumbing)
* Giá cả phải chăng,
* định giá miễn phí

- Bảo Đảm.

- Uy Tín.

- Đúng Hẹn.                         Xin gọi chúng tôi: 404-610-9169
Hủ Tiếu Mì
Golden
Noodle

   Phone: 678-353-6960
              4782
Jimmy Carter Blvd
                 
  Norcross, GA 30093
                                    
(Phở Hiền cũ)
Mở cửa: từ 10:AM - 10:PM
             Mỗi ngày