Xem thêm
•        Iwo Jima
•        Kuribayashi Tadamichi
•        Takeichi Nishi
•        Trận Okinawa

Tham khảo

•        Lê Vinh Quốc; Huỳnh Văn Tòng (2000),
Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương (1941-1945), Việt Nam: Nhà xuất bản Giáo Dục.
•        James Bradley; Ron Powers (2008), Ngọn cờ của cha (Flags of our fathers), Việt Nam: Nhà xuất bản Tri Thức
•        Morison, Samuel Eliot (2002), Victory in the Pacific, 1945, quyển 14 của History of United States Naval Operations in World War
II, Urbana, Ill.: Nhà in Đại học Illinois, ISBN 0252070658, OCLC 49784806
•        Allen, Robert E. (2004), The First Battalion of the 28th Marines on Iwo Jima: A Day-by-Day History from Personal Accounts and
Official Reports, with Complete Muster Rolls, Jefferson, N.C.: McFarland & Company, ISBN 0786405600, OCLC 41157682
•        John, Toland (1970), The Rising Sun: The Decline and Fall of the Japanese Empire 1936-1945, New York: Random House,
OCLC 105915
•        Leckie, Robert (2005), The Battle for Iwo Jima, New York: ibooks, Inc, ISBN 1590192419, OCLC 56015751
•        Keith, Wheeler (1979), The road to Tokyo, Alexandria, Virginia: Time-Life Books
•        Moskin, J.Robert (1992), The U.S. Marine Corps Story (lần thứ 3 ed.), Time-Life Books, ISBN Little, Brown and Company
•        George W. Garand; Truman R. Strobridge (1971), History of U.S. Marine Corps Operations in World War II, quyển 4: Western
Pacific Operations, Historical Branch, G-3 Division, Headquarters, U.S. Marine Corps
•        Newcomb, Richard F.; Harry Schmidt [1965] (2002). Iwo Jima, New York: Owl Books. ISBN 0805070710.
Chú thích
1.        ^ a b c Morison 2002, tr. 69
2.        ^ a b Ross, Bill D. (1985). Iwo Jima: Legacy of Valor, XIV, New York: Vintage Books.
3.        ^ “Battle of Iwo Jima”. Microsoft. Truy cập 10 tháng 8 năm 2009.
4.        ^ “World War II The end of the Japanese war, February-September 1945”. Encyclopædia Britannica. Truy cập 10 tháng 8 năm
2009.
5.        ^ Lê Vinh Quốc & Huỳnh Văn Tòng 2000, tr. 110,111
6.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 225
7.        ^ Morison 2002, tr. 17
8.        ^ Lê Vinh Quốc & Huỳnh Văn Tòng 2000, tr. 108
9.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 240
10.        ^ Moskin 1992, tr. 360
11.        ^ “USS Blessman”. Dictionary of American Naval Fighting Ships Volume 1. Truy cập 17 tháng 1 năm 2009.
12.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 222
13.        ^ Morison 2002, tr. 14
14.        ^ Lê Vinh Quốc & Huỳnh Văn Tòng 2000, tr. 111
15.        ^ Morison 2002, tr. 14
16.        ^ George W. Garand & Truman R. Strobridge 1971, tr. 455,456
17.        ^ David McNeill. “His Emperor's reluctant warrior”. Japantimes. Truy cập 10 tháng 8 năm 2009.
18.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 237
19.        ^ George W. Garand & Truman R. Strobridge 1971, tr. 461
20.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 252
21.        ^ “The Battle of Iwo Jima”. University of San Diego. Truy cập 10 tháng 8 năm 2009.
22.        ^ Lê Vinh Quốc & Huỳnh Văn Tòng 2000, tr. 113
23.        ^ a b c Morison, Samuel Eliot [1960] (2002). Victory in the Pacific, 1945, Urbana, IL: Nhà in Đại học Illinois. ISBN
0252070658.
24.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 253
25.        ^ a b James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 254
26.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 267
27.        ^ a b c James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 261
28.        ^ Allen, Robert E. (2004). The First Battalion of the 28th Marines on Iwo Jima: A Day-by-Day History from Personal Accounts
and Official Reports, with Complete Muster Rolls. Jefferson, N.C.: McFarland & Company. ISBN 0786405600. OCLC 41157682
29.        ^ Lê Vinh Quốc & Huỳnh Văn Tòng 2000, tr. 114
30.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 267
31.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 268
32.        ^ a b Lê Vinh Quốc & Huỳnh Văn Tòng 2000, tr. 115
33.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 288
34.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 284
35.        ^ Tạp chí Đại Đông Á, số 84, Sài Gòn tháng 3 năm 1945
36.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 308
37.        ^ “Charles Lindberg, 86; Marine helped raise first U.S. flag over Iwo Jima”, The Los Angeles Times, 26 tháng 6, 2007, tr. B8.
Truy cập 30 tháng 9, 2008.
38.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 321
39.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 323
40.        ^ Landsberg, Mitchell. “Fifty Years Later, Iwo Jima Photographer Fights His Own Battle”, Associated Press. Truy cập 11
tháng 9 năm 2007.
41.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 328
42.        ^ Keith 1979, tr. 50
43.        ^ Lê Vinh Quốc & Huỳnh Văn Tòng 2000, tr. 118-119
44.        ^ Lê Vinh Quốc & Huỳnh Văn Tòng 2000, tr. 119
45.        ^ Lê Vinh Quốc & Huỳnh Văn Tòng 2000, tr. 120
46.        ^ Leckie 2005, tr. 872
47.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 358
48.        ^ John 1970, tr. 747-748
49.        ^ Lê Vinh Quốc & Huỳnh Văn Tòng 2000, tr. 122
50.        ^ Keith 1979, tr. 56
51.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 371
52.        ^ “Battle of Iwo Jima”. Encarta. Truy cập 9 tháng 8 năm 2009.
53.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 372
54.        ^ George W. Garand & Truman R. Strobridge 1971, tr. 706
55.        ^ a b Lê Vinh Quốc & Huỳnh Văn Tòng 2000, tr. 124
56.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 375
57.        ^ George W. Garand & Truman R. Strobridge 1971, tr. 710
58.        ^ a b Moskin 1992, tr. 373
59.        ^ Bernard C. Nalt. “The right to fight: African-American Marines in World War II:Peleliu and Iwo Jima”. National Pack Service.
Truy cập 17 tháng 1 năm 2009.
60.        ^ John 1970, tr. 737
61.        ^ Cook, Donald. “Capture of Two Holdouts January 6, 1949”. No Surrender: Japanese Holdouts. Truy cập 11 tháng 9 năm
2007.
62.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 378
63.        ^ “The Battle of Iwo Jima”. University of San Diego. Truy cập 10 tháng 8 năm 2009.
64.        ^ “D-Day and the Battle of Normandy: Your Questions Answered Written by the D-Day Museum, Portsmouth”. Portsmouth
City Council. Truy cập 21 tháng 6 năm 2007.
65.        ^ O'Brien, Cyril J.. “Iwo Jima Retrospective”. Truy cập 21 tháng 6 năm 2007.
66.        ^ “Selected March Dates of Marine Corps Historical Significance”. History Division, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Truy cập 11
tháng 9 năm 2007.
67.        ^ Kế hoạch ủy ban quân sự 306/1, "Kế hoạch chiếm đảo Rota" 25 tháng 1, 1945.
68.        ^ “Iwo To”. Microsoft. Truy cập 10 tháng 8 năm 2009.
69.        ^ “Reunion of honor”. Iwojima.jp. Truy cập 9 tháng 8 năm 2009.
70.        ^ Boardman, Robert (Tháng 1/Tháng 2 1986). “"A Higher Honor"”. Discipleship Journal. NavPress. Truy cập 20 tháng 6 năm
2007.
71.        ^ “U.S. Army Center of Military History Medal of Honor Citations Archive”. Danh sách những người được Huân chương Danh
Dự (16 tháng 7, 2007). Truy cập 6 tháng 3 năm 2008.
72.        ^ James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 481
73.        ^ a b James Bradley & Ron Powers 2008, tr. 482
74.        ^ “Outsider (1961)”. Imdb. Truy cập 2 tháng 1 năm 2008.
Tọa độ:  24°47′N 141°19′E / 24.783, 141.317
Kính mời đón đọc Hồn Nước số tới
Tạp Chí
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
Trận Iwo Jima Tài Liệu Tham Khảo
& Chú Thích
Chủ Trương: