Chủ Nhiệm: Nguyễn Mậu Hiệp
Chủ Bút:     Lương Như Thông
Thư Ký Điều Hành:
Phạm Quang Điền
Kỷ Thuật: Nguyễn Thị Kim Dung
& Khoa Nguyen
Chủ Trương:

      Tòa Soạn: 678-770-1497
Email: tapchihonnuoc@gmail.com
Café Kinh Đô
Phone: 770-676-9327
4805 Lawrenceville Hwy # 120 Liburn GA 30047
Chủ nhân mới
Thiết kế hài hòa, đẹp và thoáng mát
Tiếp viên xinh đẹp, ân cần
vui vẻ
Đầy đủ các chương trình:
SPORTS - GAME -
BÀN BILLDARD


777
777 Đều có thưởng

                       Parking rộng rãi,
                                       - khu vực an toàn
Café Kinh Đô kính mời
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
  Quán Nhà Em
Nơi vui chơi hứng thú
& hẹn hò lý tưởng
                                           6330 Lawrenceville Hwy
                                                Tucker, GA 30084
Kế café Xinh Xinh
                                                           Phone: 678-620-3776