Chủ Trương:
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương
                        Tòa Soạn: 678-770-1497
                        Email: tapchihonnuoc.com
Nói lòng vòng cũng vậy thôi!
                                                                   Lữ giang

Cả trong và ngoài nước công đít chống Việt Cộng cho Trung Cộng khai thác bâu-xít tại Tây
Nguyên. Đùng một cái, Mỹ viện trợ 200 triệu USD cho Việt Cộng khai thác bauxite ở Lâm
Đồng (có lẽ đây chỉ mới là đợt đầu?).
Được hỏi nhiều người Việt Nam quan tâm về sự hiện diện của Trung Quốc tại Việt Nam
liên quan tới việc khai thác các mỏ bauxite, họ cho rằng có rất đông người Trung Quốc trên
vùng Tây Nguyên. Có người nói chính phủ Việt Nam quá yếu mềm với Trung Quốc... Vậy
ông nghĩ sao? Đại Sứ Michalak bênh vực cho Việt Cộng:
"Tôi cho rằng tình hình thực tế tại hiện trường có nhiều khác biệt, so với những câu chuyện
gieo hoang mang sợ hãi mà tôi đã được nghe. Tôi tin là những câu chuyện ấy đã được...
nói thế nào nhỉ, “thổi phồng”...
Chơi vậy có khác chi chửi cha mình!
Nhưng có tổ chức chống cộng nào dám lên tiếng đâu? Nếu có "người Việt quốc gia" nào
dám nói như Đại Sứ Michalak, chắc đã bị đào mã lên! Thế mà có người cứ đòi áp dụng
điều 88 Bộ Luật Hình Sự VC cho những ai có quan điểm bị coi là "không có lợi cho việc
chống cộng"!
Tôi đã viết: Cộng đồng người Việt chỉ chiếm 0,34% dân số Mỹ. Thời còn VNCH, người
Việt chống cộng có chính phủ, có quân đội thiện chiến với vũ khí hùng mạnh..., nhưng
người Mỹ có để cho người Việt chống cộng quyết định vận mạng đất nước đâu?  Huống
chi đây là nước Mỹ!
Nay người Việt chống cộng lại chia làm hai phe, một phe đi theo “chiến lược diễn biến hòa
bình” của Mỹ để đưa tới những thay đổi ở trong nước, còn một phe nhất quyết tiếp tục con
đường chiến tranh lạnh để lật đổ chế độ cộng sản. Mỹ xử dụng cả hai:
"Với nhóm diễn biến hòa bình, người Mỹ đã ngầm thúc đẩy và tài trợ cho họ thực hiện
những chương trình làm thay đổi ở Việt Nam để đưa vào quỹ đạo của Mỹ. Với nhóm chiến
tranh lạnh, người Mỹ dùng họ để thực hiện chủ trương “cây gậy và củ cà rốt”, biến họ
thành những kẻ “tố cộng theo thời vụ”. Mổi khi CSVN không đáp ứng các yêu cầu mà
người Mỹ đòi hỏi, chiến dịch tố cộng được cho bùng lên, đòi đưa Việt Nam vào danh sách
CPC, v.v. Nhưng khi CSVN chịu đáp ứng, mặt hồ lại trở lại phẳng lặng..."
Nói lòng vòng thì cả hai cũng đều bị biến thành công cụ. Không lẽ người Việt chống cộng
cứ tiếp tục làm công cụ cho Mỹ mút mùa và chấp nhận mọi kết quả dù thương đau sao?
Các nhà nghiên cứu về di dân ở Mỹ đã đi đến kết luận rằng thế hệ thứ nhất không thể thay
đổi. Nhưng đến thế hệ thứ ba, đâu sẽ vào đó.
Con đường vận mệnh dân tộc vẫn còn nhiều đa đoan. "Chọi đá đường rầy xe lửa" hay viết
lòng vòng chẳng cứu vãn được gì. Phải chấp nhận sự thật mới tìm ra lối thoát.
                                                                                      
      Lữ giang
--------------------------------------------------------------------------------
Thưa chuyện cùng ông Tú Gàn.

  Kính thưa ông: Tôi đã đọc bài này của ông, cùng hàng trăm bài khác. Ông thường nhập đề với cách luôn luôn đề
cao: Chỉ có người Mỹ và Cộng Sản Việt Nam là biết chính trị, biết trước thời cơ. Chỉ có người Việt Quốc Gia,
(NVQG) hoặc Người Việt chống cộng (NV cc) là mãi mãi đi trên một lối mòn, và ông thường xuyên đóng ngoặc
kép NV QG và NV cc với ý đồ khinh thị, rất xách mé.
Thưa ông, cá nhân người viết này không sao, vì tuổi tác như con cháu của ông, về trình độ chưa hẳn được làm học
trò của ông. Nhưng không thể vì vị thế, hoặc thân phận mà im lặng trước lối nghĩ và viết của ông.
Tôi đưa ra nhận định của mình mong ông suy nghĩ lại (không dám nói ông chấm dứt) những khinh thường của ông
đối với người đọc trên mạng và tập thể Người Việt Quốc Gia Chống Cộng (NVQGCC)
Vấn đề A
Chuyện Bauxit Tây Nguyên. Theo ông thì NVQGCC đã gào thét khi Trung Cộng vào khai thác tại đây nhưng khi
người Mỹ bỏ ra 200 triệu cũng khai thác như Tàu ‘Nhưng có tổ chức chống cộng nào dám lên tiếng đâu” (Thắc
mắc của ông in nghiêng và trong ngoặc kép)
Thưa ông vấn đề rất đơn giản thậm chí qúa dễ hiểu,
thứ 1 -vì NVQGCC họ hận thù Trung Cộng và Việt Cộng, lý do nào hận thù chắc không nói ông và diễn đàn thừa
biết.
thứ 2 - làm chính trị và tranh đấu phải đi tìm nguyên nhân để tranh đấu, nguyên nhân ấy tồn tại được bao lâu còn
tùy, khi không cần thiết thì vứt bỏ. Chống Trung Cộng vào Tây Nguyên cũng chỉ là 1 trong muôn ngàn nguyên
nhân đã có cũng như tương lai phải cố gắng ..tìm.
Ví dụ thừa biết Đàm Vĩnh Hưng chả là gì, nó bị CS lợi dụng nhưng dựng nó lên làm đầu têu để chống tuyên vận, để
dể kích động “quần chúng” và nếu bị thưa ra tòa như Texas. TRƯNG BẰNG CHỨNG chống cộng, với bằng
chứng này chưa chắc có giá trị. Nhưng có vẫn hơn không, thưa ông chính trị là khéo léo và lợi dụng
Thứ 3- Khi Mỹ vào Tây Nguyên khai thác Bauxit NVQG CC không lên tiếng vì họ chọn giữa hai cái xấu, lấy cái ít
xấu hơn, nghĩa là Mỹ vẫn hơn Trung Cộng và tôi tin gần 90 triệu dân cũng vui mừng.
Nếu
phải chọn làm nô lệ, chắc họ sợ nô lệ Tàu lắm thưa ông.
Thứ 4- Làm chính trị phải hội đủ thế và lực mà như ông biết THẾ và LỰC của NVQGCC làm gì có thể chống cả
hai thế lực cùng một lúc, chưa nói tới CSVN
Bốn lý do trình bày trên đây, tôi nghĩ NVQG CC họ im lặng vì thế. Chứ không phải NVQGCC ngu dốt không biết
chính trị. Chính vì biết, họ chọn thái độ: Im lặng.
Là một cựu thẩm phán ông lạ gì miệng luỡi của những nhà ngoại giao, ông trích lại xem như bằng chứng để chê bai,
dè bỉu NVQGCC?
Đại Sứ Michalak bênh vực cho Việt Cộng:
"Tôi cho rằng tình hình thực tế tại hiện trường có nhiều khác biệt, so với những câu chuyện gieo hoang mang sợ
hãi mà tôi đã được nghe. Tôi tin là những câu chuyện ấy đã được... nói thế nào nhỉ, “thổi phồng”..  
Chơi vậy có khác chi chửi cha mình!
(in nghiêng đây là những dòng trích của ông Tú Gàn)
Kính thưa ông Nó chửi cha mình?  Nếu qủa tình như thế ông sung sướng chổ nào để hí hững? Cộng Sản vì quyền
lợi của tập đoàn cai trị, người Mỹ cũng vì quyền lợi của họ.NVQGCC chưa hề hổ trợ hay bằng lòng chuyện Mỹ
khai thác Lâm Đồng, có gì ông đã vội “phấn khởi” Nhìn thấy quê hương bị ngoại bang trả giá, bị băm vằm. Người
quốc sĩ như ông lấy làm hả dạ, tôi thật sự ngạc nhiên, thưa ông “nó chửi cha mình” chữ mình ông dùng khá chủ
quan vơ vào. Nếu có mỗi mình ông thôi!
Ông đề cao người Mỹ và Cộng Sản, ông còn thâm ý khác: Ông tự đề cao chính mình, vì cao siêu như thế mà ông
còn biết, Tú Gàn có kém gì Gia Cát Lượng!
Ông thường xuyên đề cao người Mỹ biết chính trị, đi trước thời cơ, xin hỏi trước 1963. Biết chúng nó đảo chánh
TT Ngô Đình Diệm thành công . Sao ông không theo kiếm miếng đỉnh chung, hay theo mà họ không tin? Hay cho
đến bây giờ ông mới trưởng thành về chính trị. Than ôi!!
Vấn đề B -Tú Gàn trên Sài Gòn nhỏ
I / ông từng viết bài bênh vực Trần Trường, treo cờ CS, hình Hồ Chí Minh, ông đưa ra nhiều chứng minh, giấy có
số má, có ngày tháng nó bị điên. Ông khinh bỉ người đấu tranh ngày đó hơn 50 số báo SGN
Xin thưa ông:  Nếu xóm tôi đang ở có thằng khùng mang rác về hôi tanh, thối bẩn, vì lý do nó điên chúng tôi im
lặng hay sao?
II/ Cũng trên SGN ông nhất định lãnh thổ VN không mất, ông đưa nhiều tài liệu, sử liệu chứng minh, giờ này ông
còn giữ “lập trường” này không? Theo tôi nghĩ thô thiển là từ nhà ra nước. Nếu chủ gia đình lén lút điều đình đất
đai với láng giềng, chắc không nhiều cũng ít quyền lợi đã bị thiệt.
III/  Ông chửi Nguyễn Hữu Chánh hàng trăm bài trên SGN, ông thường xuyên viết “Nguyễn Hữu Chánh là thằng
trung sĩ quèn”
Thưa ông theo tôi nghĩ người quèn như sau:
Là quân nhân, gặp giặc chưa đánh đã chạy, từ thống tướng tới binh nhì. Như thế là quèn
Chạy không thoát bị bắt, quỳ mọp cầu sinh, từ thống tướng tới binh nhì. Như thế là quèn
Vào tù làm tay sai, “ăng tên” cho giặc, hại đồng đội, từ thống tướng tới binh nhì. Như thế là quèn
Vì bả lợi danh của quân thù, uốn lưỡi bợ đỡ theo gặc, từ thống tướng tới binh nhì. Như thế là quèn. Ngoài ra
QLVNCH không có bất cứ cấp bậc nào quèn.
Ví dụ: Ngày xưa ở Quảng Bình có thằng bé chăn bò, tự học làm thẩm phán, xã hội trọng anh ta thêm , người ta còn
lấy đó làm gương dạy dỗ con em. Chứ đâu có thể bám lấy qúa khứ bần hàn để xuy bỉ, kẻ trí ai làm như thế!
IV SGN ông chửi Ngô Kỷ “thằng homeless mà chống cộng, gia tài có mỗi quần đùi, với chiếc xe van cũng chống
cộng”. Sao lại vậy! Cộng Sản chủ trương đấu tranh cho gia cấp, là người nghèo biết khước từ những ân huệ đó,
hiểu được sự lừa bịp mà đấu tranh như ông Ngô Kỷ đáng kính trọng lắm chứ  thưa ông. Những anh em Nghĩa
Quân nghèo  biết sao nói hết, đơn vị Nghĩa Quân còn nghèo thê thảm mà họ chiến đấu rất anh dũng,. Ai dám chê
nghèo?
Chuện xưa, tích cũ: Trong Tam Quốc Chí, có nhân vật Nễ Hành ỷ mình bụng gồm tài kinh luân, coi trời như lá
má, cuối cùng chết vào tay Hoàng Tổ, sách chê Hoàng Tồ, kẻ thất phu, tôi trộm nghĩ biết thất phu còn chê nổi gì!
Tiếc Nễ Hành không biết coi trọng ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha, ơn thầy dạy dỗ, chết lãng nhách.
Tôi không có ý so sánh ông Tú Gàn với Nễ Hành, như vậy hóa ra ông lời lắm ru. Hơn ai hết ông nên ngẫm lại thân
mình “bưng thúng theo đàn bà” mà theo không bén gót. Sánh thế nào được với Nễ Hành, dù gì cũng trang quốc sĩ
dám mắng vào mặt tên gian hùng Tào Tháo, còn ông mắng vào những ngưòi ngu trung với nước non! Nhiều đêm
tôi không hiểu vì sao ông làm như thế!?
Kính thưa diễn đàn:
 Công an mạng hoạt động có nhiều cách gây nhiễu trên diễn đàn, tạo ra nhiều bài mang tính “chống cộng” . Có bài
viết cho trí thức, có bài viết như đứa con nít mất trí, mất dạy. Gặp ai cũng chửi, từ tướng lãnh đến những người
đang đấu tranh, đàn ông, đàn bà, cha xứ, thầy tu. Hể ai đấu tranh chống cộng là chúng chửi - chưa hề chúng nó
bằng lòng với bất cứ ai, bất cứ điều gì cũng chửi được, chúng gộp hết vào Việt Tân, rồi cũng chính nó quay lại chửi
VT chôm credit!
Nhìn vào diễn đàn người ta thật thất vọng. Trước cảnh điêu linh của đất nước hiện nay mà gặp những người tranh
đấu thế này. “Thà ở với CS sướng hơn!!”
 Tôi rất khinh bỉ trò chụp mũ, từ khi có trí khôn đến giờ chưa hề mở miệng nói ai là CS, vì biết CS mà không khử
trừ được. Nói thêm nhục, ích gì.
Nhưng qua ông Tú Gàn, tôi trình bày đôi điều để bọn công an mạng đang xem hiểu rằng: Những thủ đoạn trí trá
của nó, không thắng nổi ý chí NVQG bằng chứng 35 năm “sau ngày giải phóng Miền Nam”  bọn lãnh đạo đảng
CSVN (ngụy danh là nhà nước ) đến Hoa Kỳ toàn chui cửa hậu. Bất cứ bóng dáng cộng sản ở đâu đều có sự tẩy
chay tranh đấu. Cuộc tranh đấu nào cũng mang lại những kết qủa từ nhỏ đến lớn, tôi không nói thành công. Chỉ khi
nào Cộng Sản độc tài không còn cai trị trên quê hương, Hồ Chí Minh phải làm theo đúng di chúc: Theo cụ
Kaxmart, Lenin. Nghĩa là ra hố rác. Khi đó tôi mới nói công cuộc đấu tranh chống Cộng Sản THÀNH CÔNG
Ông Bút
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Tôi mến mộ Cổ Bật, là tên giữ ngựa, theo điển tích Cổ Học Tinh Hoa chọn tên Ông Bút, chứ không phải dám
xưng Ông với ai. Cứ gọi là thằng Ông Bút cũng như thằng Hiệp thế thôi. Mến tặng ông Hồ Văn Sinh những cố gắng
của mình trong công cuộc gian nan này…)