Hội Cựu Học Sinh Trần Quý Cáp Hội An,
Quảng Nam tại Nam California Hoa Kỳ


                                         BẢN  TIN


Lúc 9:00 giờ sáng ngày 10 tháng 1 năm 2010, một buổi họp của Hội CHS/TQC Hội An, Quảng Nam tại Nam California, Hoa Kỳ, được tổ chức
tại tư thất anh Trần Huỳnh Mính, 1501 E. Candle Woods Ave., Orange, CA 92867.
Ngoài anh chị Trần Huỳnh Mính, chủ nhà, có sự tham dự của anh chị Ðoàn Ngọc Ða, anh chị Ðỗ Xuân Trúc, anh Nguyễn Hồng Hà, từ
Sacramento về, anh Phùng Minh Tiến, anh chị Ðặng Phúc Nguyên, cô Liên Hoa và phu quân, anh Nguyễn Hương, anh Ðoàn Ngọc Nam.
Các vấn đề được thảo luận:
1/  Ðặc San TQC Xuân Canh Dần 2010:
Anh Ðỗ Xuân Trúc trình bày việc thu thập bài vở, làm layout đã hoàn hão. Tờ Ðặc San có sự đóng góp bài vở của trên 70 tác giả, gồm các Cựu
Giáo Sư, Thân Hữu TQC Hội An, và Cựu Học Sinh TQC khắp nới trên thế giới gởi bài vở tham dự. Tờ báo chuẩn bị đưa đi nhà in và báo sẽ sẵn
sàng phát hành và đưa đến tay người đọc trong Ngày Hội Ngộ TQC, ngày 7 tháng 3 năm 2010, nhằm ngày 22 tháng Giếng năm Canh Dần tại
Nam Cali.
Tờ báo cỡ giấy 81/2 X 11,bìa hình màu, cảnh trường Trần Quý Cáp nhìn thằng từ cột cờ chính giữa sân trường, tác phẩm nghệ thuật của hai
CHS/TQC, Kiến Trúc Sư Nguyễn Hồng Hà và Họa Sĩ Nhà Thơ Dư Mỹ, đồng sáng tạo.
Tờ báo dày 300 trang, nhiều bài vở giá trị và nhiều hình ảnh xưa và nay của các CGS, CHS/TQC và thành phố Hội An ngày xưa.
Mọi khoảng Thu (danh sách các CHS/TQC, Thân Hữu, Mạnh Thường Quân, Ân Nhân và các cở sở Dịch Vụ Thương Mại, quảng cáo được ghi
chú đầy dủ trong sổ sách kế toán), các khoảng Chi về dụng cụ làm việc, tổn phí layout, in ấn 600 cuốn Ðặc san với chứng từ phân minh, để lưu
hồ sơ. Sau khi hoàn tất tờ báo ÐS/TQC,  quỹ còn lại, sẽ nhập vào Quỹ của Hội CHS/TQC, theo sổ sách kế toán.
Các CGS, Thân Hữu TQC và CHS/TQC đến tham dự Ngày Hội Ngộ, mua vé vào cửa, mỗi người sẽ nhận một tờ báo kỷ niệm miển phí. Những
vị nào muốn nhận thêm, xin giúp Hội $5.00/ cuốn. Những bạn bè ở xa không về tham dự Ngày Hội Ngộ TQC trên, muốn có tờ báo ÐS/TQC, xin
liên lạc với Hội, để được gởi trực tiếp đến quí vị, phí tổn báo và bưu phí $10.00/cuốn.
2/ Cập nhật danh sách các CGS,
Thân Hữu TQC Ân Nhân và bạn bè trong giới Truyền Thông Báo Chí, để gởi Giấy Mời Tham Dự. Hội sắp xếp 5 bàn Ðặc Biệt dành riêng cho các
CGS, Thân Hữu và Báo chí. Giấy Mới Tham Dự sẽ được gởi trực tiếp đến các vị được mời, đính kèm vé vào cửa miển phí.
3/ Việc chuẩn bị cho Ngày Hội Ngộ TQC 7 tháng 3 năm 2010:
-  Vé vào cửa: $25.00/ người. Dự trù số người tham dự khoảng 400. Mỗi bàn 10 người. Xin mọi người ngồi mỗi bàn 10 người, để nhà hàng dễ
dàng trong việc dọn thức ăn uống và phục vụ.
-  Mỗi anh chị trong Hội nhận một số vé để bán cho các CHS/TQC và thân hữu muốn tham dự, giữ lại cùi vé, có số thứ tự, để dùng vào cuộc
Xổ Số Vui, lấy hên Ðầu Xuân.
-  Hội sẽ thuê người quay Video chuyên nghiệp, thu hình Ngày Hội Ngộ từ lúc khai mạc đến khi hoàn mãn, để gởi đến bạn bè làm kỷ niệm . Chi
phi, kể cả bưu phí khoảng $10.00/cuốn video. Qui vị ở xa muốn có Video này xin liên lạc với Hội, để được gởi trực tiếp đến tận tay.
-  Hội cũng sẽ hỏi ý kiến một vài khách sạn quen thuộc tại Vùng Little Saigon Quận Cam, Nam cali, để xem nếu số bạn bè ở xa về tham dự, cần
ở khách sạn với giá cả phải chăng, để hưởng được việc giảm giá. Xin quí anh chị ở xa muốn hỏi về vấn đề khách sạn này, xin liên lạc với Hội.
4/ Ðại điểm và Thời Gian Ngày Hội Ngộ:
*  Ðịa điểm:   Nhà Hàng REGENT WEST
                     4717 W. First St.
                     Santa Ana, CA 92703
                     Ðiện thoại  : 714- 531- 5798

*  Thời Gian:  Từ 11:00 sáng đến 4:00 chiều
                      Ngày Chủ Nhật  7 tháng 3 năm 2010
                      (Nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Canh Dần)

Liên lạc:
-  Ðỗ Xuân Trúc;             714- 775- 5245
- Trần Huỳnh Mính:        714- 974- 5298
- Ðoàn Ngọc Ða:             714- 731- 2279
- Ðặng Phước Nguyên:    626- 917- 3830
- Ðoàn Ngọc Nam:           562- 860- 1318
- Nguyễn Hương:             714- 220- 2189
- Huỳnh Thị Liên Hoa:     714- 260- 6776

Các vấn đề khác như tập dượt Bản Hợp Ca Trần Quý Cáp Hành Khúc, phần Văn Nghệ, anh Trần Văn Căn được đề cử phụ trách. Việc Xổ Số lấy
hên Ðầu Xuân, phần giới thiệu các Thầy Cô, sẽ liên lạc và bàn luận thêm vào phiên họp kế tiếp, dự trù váo ngày Chủ Nhật 31 tháng 1 năm 2010
tại tư thất chị Liên Hoa, lúc 9:30 AM, để bàn luận thêm chi tiết một số vấn đề tổ chức Ngày Hội Ngộ 7 tháng 3 năm 2010.

                                                              Quân Cam California  ngày 10 tháng 1 năm 2010.
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!

Hồn Nước, tờ báo của tri thức
Được phổ biến đến Độc Giả qua mọi miền đất nước:
Hoa Kỳ - Pháp - Úc - Canada - Việt Nam …
Quảng cáo trên tạp chí Hồn Nước
Thương hiệu của bạn khắp nơi đều biết
Email: tapchiHonNoc.com
Or:     hiepnguyen930@yahoo.com
Cell:   678-770-1497
Tòa Soạn: 678-770-1497
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!
Cung Chúc Tân Xuân
Chủ Trương:
Tạp Chí
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương