Công an đập phá Thánh Giá và đánh trọng thương
                                    giáo dân giáo xứ Ðồng Chiêm

Công an đập phá Thánh Giá và đánh trọng thương giáo dân giáo xứ Ðồng Chiêm.
Công an đập phá Thánh Giá và đánh trọng thương giáo dân giáo xứ Ðồng Chiêm.
Hà nội [Ban thông tin Tổng giáo phận Hà nội 5/1/2010] - Công an đập phá Thánh Giá và đánh trọng thương giáo dân giáo xứ Ðồng
Chiêm thuộc Tổng giáo phận Hà nội.
Theo tin của ban thông tin của Tổng giáo phận Hà nội, sáng ngày 5 tháng Giêng năm 2010, hàng trăm công an đã đập phá Cây
Thánh Giá trên Núi Thờ của giáo xứ Ðồng Chiêm và gây thương tích cho nhiều giáo dân của giáo xứ.
Vụ việc xảy ra vào lúc linh mục chính xứ Ðồng Chiêm và cha phó đang tĩnh tâm tại tòa Tổng giám mục Hà nội.
Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Vietcatholic, cha Nguyễn văn Hữu, chính xứ Ðồng Chiêm cho biết: theo báo cáo của
giáo dân, rất nhiều công an đã đến bao vây làng, triệt hạ cây Thánh Giá trên Núi Thờ. Bà con giáo dân tìm cách bảo vệ Cây Thánh
Giá, đã bị cảnh sát chận lại; nhiều người bị công án đánh, có ít nhứt hai người bị trọng thương.
Giáo dân Ðồng Chiêm cho biết: có khoảng 5 trăm công an với nhiều dụng cụ như bình hơi cay, chó nghiệp vụ, dùi cui, súng ống đã
bao vây Giáo xứ. Trên Núi Thờ, một nhóm khác đập phá Cây Thánh Giá.Tất cả các ngã đường vào giáo xứ đều bị phong tỏa.

        Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội
  Về Vụ Việc Thánh Giá Trên Núi Thờ Của Giáo Xứ Ðồng Chiêm.

Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội
40 Phố Nhà Chung - Hà Nội
                                                             Hà Nội ngày 7 tháng 1 năm 2010

Kính gửi: Quí Cha
Quí Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh
và toàn thể Anh chị em giáo dân trong Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội xin thông báo về vụ việc Thánh Giá trên Núi Thờ của giáo xứ
Ðồng Chiêm (Xã An Phú, Huyện Mỹ Ðức, Hà Nội) bị các lực lượng vũ trang của chính quyền triệt hạ
và đập phá ngày 6.1.2010 như sau:
Núi Thờ còn gọi là Núi Chẽ nằm cạnh nhà thờ Ðồng Chiêm luôn thuộc quyền sử dụng của giáo xứ
Ðồng Chiêm kể từ ngày thành lập giáo xứ hơn 100 năm nay. Ðây là nơi giáo xứ chôn cất các trẻ em sơ
sinh và những người vô gia cư trong những năm 1945-1946. Ngày nay giáo xứ vẫn cho một số người
thuê đất canh tác ở núi này.
Vào lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 2010, các lực lượng vũ trang chính quyền vào khoảng 600 cho
đến 1.000 người gồm dân quân tự vệ, công an, và cảnh sát cơ động với súng ống, chó nghiệp vụ, dùi
cui, lựu đạn cay đã phong tỏa các giáo xứ Nghĩa Ải, Tụy Hiền, Ðồng Chiêm, chặn lại tất cả các lối đi và
khu vực Núi Thờ. Họ bắt đầu triệt hạ và đập phá Thánh Giá bằng bê tông trên núi này. Trước hành
động phạm thánh như vậy, giáo dân Ðồng Chiêm đã kêu gọi họ ngừng ngay những hành vi xúc phạm
đó. Thế nhưng giáo dân đã bị cảnh sát ném lựu đạn cay và một số đã bị đánh đập tàn nhẫn trong đó có
hai người bị thương nặng hiện đang còn phải nằm bệnh viện để điều trị.
Chúng tôi vô cùng đau buồn, vì xúc phạm đến Thánh Giá là xúc phạm đến Chúa Kitô. Ðó là một sự
phạm thánh! Xúc phạm đến Thánh Giá là xúc phạm đến biểu tượng thánh thiêng nhất của đức tin Kitô
giáo và Giáo Hội. Ðánh đập tàn nhẫn những người dân vô tội và vô phương tự vệ là một hành động dã
man vô nhân đạo xúc phạm trầm trọng đến phẩm giá con ngưòi. Ðây là hành vi thô bạo đáng bị lên án!
Ngay chiều ngày 6 tháng 1, sau buổi tĩnh tâm, các cha quản hạt và các linh mục Tổng Giáo Phận Hà
Nội đã về Ðồng Chiêm để thăm hỏi cha xứ và giáo dân, an ủi các nạn nhân bị hành hung và dâng lễ cầu
nguyện cho giáo xứ Ðồng Chiêm.
Trong tình hiệp thông của Giáo Hội, xin các cha, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, và tất cả anh chị em hãy tích
cực cầu nguyện cho giáo xứ Ðồng Chiêm được vững vàng chia sẻ thập giá Chúa Kitô. Chúng ta cũng
cầu nguyện cho đất nước được thực sự công bằng dân chủ và văn minh, những giá trị thiêng liêng được
tôn trọng và các quyền con người được bảo vệ.
                                                              Trân trọng thông báo,
                                                                Chánh Văn Phòng
                                                        Linh mục Gioan Lê Trọng Cung

                                                              VP. TTGM Hà Nội

Hồn Nước, tờ báo của tri thức
Quảng cáo trên tạp chí Hồn Nước
Thương hiệu của bạn khắp nơi đều biết
Email: tapchiHonNoc.com
Or:     hiepnguyen930@yahoo.com
Cell:   678-770-1497
LTS: “Nước mất nhà tan” Biết như thế nhưng trước thảm nạn đau thương này thiết
tha mong mỏi quý đồng bào, quý đồng hương cầu cho khổ nạn Dân Tộc Việt
Nam, cho bà con Giáo Xứ Đồng Chiêm được Hồn Thiêng Tổ Quốc, được ơn trên
xót thương che chở bảo trọng.
0 giờ 47’ Atlanta ngày 7 tháng 01 năm 2010
                                                                              Tạp Chí Hồn Nước
Công an đập phá Thánh Giá và đánh trọng
thương giáo dân giáo xứ Ðồng Chiêm.
Tòa Soạn: 678-770-1497
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!
Cung Chúc Tân Xuân
Chủ Trương:
Tạp Chí
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương