Địa Chỉ Cộng Đồng &
Hội Đoàn - Tôn Giáo - Truyền Thông  Báo Chí

A -  CĐ VN Geogia:
B
à Kim Hnh


A* - CĐ VN Thống Hợp Geagia:

Ông Ngô Thanh Lâm, chủ tịch



C -  Tôn Giáo

1/ Chùa Quảng Ninh
21 Capri Terrace,
Gaines ville, GA 30504

2/Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Việtt Nam    
91 Valley hill Rd., Riverdale, GA 30274

3/ Họ Đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
4545-A Timmers Way, Norcross, GA 30093

4/ Northwoods United Methodist Church
Mục Sư  Lê Trung Hậu
2635 Fairlane Dr
Doraville – GA 30340


5/Thánh Thất Cao Đài
Cao Đài Temple of GA
381 Cleveland Cir SW
Atlanta GA 30315-8111



D - Hội Ái Hữu Cựu  CSQG
& Cựu Quân Nhân QLVNCH.

1/ Hội Aí Hữu Cựu Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Georgia
1482    Black Hickory  Pl , Norcross ,  GA 30093
Phone  770-381-0138          Cell    770-310-0035
Email    :  MangAtl@yahoo.com

2/ HộiCựu Sinh Viên Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt
Hội Trưởng Ông Thái Ồi Xuyến
266 SANDRA DR
LILBURN GA 30047

3/ Hội cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức
Hội Trưởng ông Phạm Trung Cang

4/Tổng Hội Không Lực Việt Nam Cọng Hòa
Gia Đình Không Quân Georgia


G - Hội Ái Hữu Đồng Hương Tỉnh - Thành.

1/ Hội AH ĐH Thừa Thiên Huế
ông: Thai quang Ty, Hội trưởng
1510 Elm Creek lane, Norcross GA 30093

2/  Hội AH ĐH Quảng Trị
ông: Nguyễn minh Tuấn, Hội trưởng
6243 Wandering Way , Norcross GA 30093

3/ Hội AH ĐH Quảng Ngãi
ông Phạm khánh Hoài, Hội trưởng
2041 Tiffany Lane, Jonesboro GA 30236


4/ Hội AH ĐH Tây Sơn Bình Định
ông Lê kỳ Hoà, Hội trưởng
1415 Elm Creek Lane, Norcross GA 30093


5/ (
Kính gởi ông: Bành kim Hoàng, Hội trưởng
926 Holly Hedge Rd  Stone Mountain GA 30083
Đ/C cũ thư không đến chờ cập nhật)


Hội Ái Hữu ĐH Quảng Nam Đà Nẵng
ông Dương Võ, Hội trưởng3151 Centurion. Dr
2314 GWINN Dr, Norcross, GA 30071
Tel: 770-310-7864

Tổng Hội Sinh Viên Học Sinh Việt Nam

Hội Phụ Nữ

Hội trưởng Bà:  Lý Thi Thái
1131 North Indian Creek Dr  
Clarkton, GA 404 299
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!
Chúng tôi bổ sung cập nhật từng ngày
Quý vị nào có những dữ kiện
liên  quan  vui lòng Email đến

tapchiHonNuoc@gmail.com

       -  Chân thành tri ơn
          Tạp Chí Hồn Nước
H - Truyền Thông, Báo Chí


1/  Việt Times
4300 Buford Hwy Suite 211
Atlanta, GA 30345
email: viettimes 1 @gmail.com
Tel: 678-662-3046

2/  Trẻ Georgia
P.O. Box: 80453
Atlanta, GA 30366
emal: georgia@trenews.net
Tel:770-755-5420



4/  Báo Niềm Tin
P.O. Box: 465821
Lawrenceville, GA 30042-5821
email: niemtin01@yahoo.com
Tel: 678-5010


5/  Rạng Đông
P.O. Box: 931660
Norcross, GA 30003
email: tapchiradong@gmail.com
Tel: 678-360-2840


6/ Đài Phát Thanh TNT/Atlanta
2375 Shallowford Terrace
Chamblee, GA 30341
Tel: 678-431-6650
email: realpeaceforvn@aol.com


7/  Dân Việt
P.O. Box:47074 Atlanta - GA 30362
email: danviet1995@aol.com
Tel: 404-512-8241


7/  Sài Gòn Nhỏ
email: vanlangsgn@hotmail.com
Tel: 404-295-8282


8/ Tạp Chí Hồn Nước
P.O.Box; 1124 Norcross, GA
Email: tapchiHonNuoc@gmail.com
Or   : hiepnguyen930@yahoo.com
Tel: 678-770-1497

9/ Atlanta Viet Bao
P.O.Box 720064 - Atlanta, GA 30358
email: atlvietbao@aol.com
Tel 404-843.7499

10/ Báo Trẻ
P.O.Box: 931915 Norcross - GA 30003
616-634-1900
email: baotreus@yahoo.com
Tòa Soạn: 678-770-1497
Đọc và quảng bá
báo Hồn Nước!
Chủ Trương:
Tạp Chí
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương